4. Zug 2./Pionierbataillon 144

O nás

4. Zug 2./Pionierbataillon 144

Pionierbataillon v dobách minulých

Team PB144Počátky jednotky se datují k jaru roku 2004, kdy PiBtl fungoval pod jménem Bravo Team, team poté prošel několika změnami názvu, kdy se nakonec rozhodlo pro reenacting německých ženistů. Datumem oficiálního vzniku jednotky tak rozumíme 13.4.2006.

Na podzim roku 2007 se stal Pionierbataillon 144 zakladatelem uskupení Heer allianz sdružující military bundeswehr jednotky. V průběhu několika let však byla činnost aliance ukončena.

Pionierbataillon dnes

V současné době spočívají hlavní priority jednotky v napodobování své reálné předlohy – Pioinerbataillonu 140 německého Bundeswehru, v účasti na akcích rozvíjející potenciál jednotky, potažmo jednotlivce, dále na *mil-sim a *ALB airsoftových akcích a zároveň v jejich organizování.

Pionierbataillon 144 se své předloze snaží přiblížit nejen svou výstrojí a výzbrojí, ale také svou činností, výbavou jednotlivce a jeho vycvičenosti.

Upřednostňujeme akce s předem připraveným a promyšleným scénářem, jejichž devizou je plnění taktických úkolů, spadajících nejen do kompetence ženijních a pěchotních jednotek. Účastníme se i akcí s mezinárodním obsazením.

V poslední době Pionierbataillon 144 usiluje o spolupráci s několika spřátelenými jednotkami a s celorepublikovou komunitou Globalsoftgames, která zastřešuje teamy a jednotlivce podobného zaměření.

Pionierbataillon organizátorem

Kampaň s názvem MACHTERGREIFER se široké airsoftové veřejnosti představila akcí „Operation Pfadfinder“, koncem dubna 2008, zůčastnilo se jí přibližně 200 domácích i zahraničních účastníků. Navazující akce „Ravens Night“, „Blood Money“ a „Hellmaker“ zaznamenala neméně velký úspěch jako Pfadfinder.

Dále PiBtl144 organizoval sérii nezapomunetelných akcí „Konterschlag“ a v neposlední řadě, se členové jednotky podílejí na organizaci akcí pod hlavičkou GSG, jako byl například „Chronicles of Karakan“ a další.

Pionierbataillon skutečný

Struktura PB140Naše předloha Pionierbataillon 140 sídlila v Emmerichu nad Rýnem a v době své existence spadala pod 1. Panzerdivision. Jejich úkolem bylo vytvořit souhrn opatření k vytvoření podmínek pro efektivní využití všech druhů zbraní, zvýšení odolnosti vojsk při bojové činnosti, ztížení a omezení činnosti nepřítele, způsobení mu co nejvyšších ztrát ženijními prostředky a umožnit tak rychlý manévr vlastních vojsk.

Příslušníci PiBtl 140 byli vybaveni zbraněmi G36, MP7A1 a modifikovanými G3 pro speciální použití. Nosili standardní výstroj Bundeswehru. V červnu roku 2008 byl vzhledem k reorganizaci Bundeswehru prapor rozpuštěn a vojáci přeřazeni k jiným útvarům.


Mil-Sim - Military simulation – jedná se o typ hry blížícím se svým charakterem a atmosférou co nejvíce realitě skutečného, prípadně smyšleného válečného konfliktu. Například jde o akce typu Abkhazia 1992 - 1993, Silver Javelin, Border War, Kamčatka a další.

ALB - Zkratka pro Airsoft LARP Battle – celým názvem Airsoft Live Action Role Playing Battle. Typ her, které kloubí airsoftovou technologii a hraní rolí. U her tohoto typu dochází k prolínání kvalitativního pojetí herního prožitku s náročností odpovídající potřebám děje. Hráči se podle svého zařazení a role ve hře zapojují do dění a dle svých možností a zájmů reprezentují nejrůznější vojenské, politické, rodinné, náboženské či jiné skupiny. Vzájemnou interakcí pak ovlivňují dějovovou linii. Jako příklad uveďme akce jako byly Hellhole line, Blood Money a další.GLOBALSOFTGAMES.COM


Created by Michal "Iškuda" Minařík © 2009-2010