4. Zug 2./Pionierbataillon 144Články

144.Pioniertruppe

Bojová pravidla

Základní pravidla:

Zásah = smrt. Je jedno kam byl hráč zasažen, na zranění se nehraje. Zajatci existují a záleží jen na útočníkovi, jak se zajatcem naloží.

Po "smrti" odchází zastřelený na předem smluvené místo ("mrtvoliště") a tam zůstává dle dohody určitý čas. Při odchodu jde se zbraní zdviženou nad hlavou a sejmutou pokrývkou hlavy (ale s brýlemi!!!) a s nasazeným bílým šátkem na hlavě nebo jiném dobře viditelném místě ze všech směrů! V případě, že se po své cestě dostane do nějaké přestřelky oznámí všem, že je "mrtvý" - nezasahuje do bitvy. Urzchleně se ztrácí z místa přestřelky. Po dobu, kdy je mrtev, nesmí mluvit ani gestikulovat s živými (až na oznámení o své smrti). Cestou na mrtvoliště ani na mrtvolišti nesmí střílet ani do nepřítele, ani do mrtvol, ani do stromů, ani do země, ani do vzduchu.

Za zásah se považuje dotkne-li se kulka přímo (ne tedy odrazem) hráče, jeho oděvu (byť visícího; i batohu), vlasů atp. Vyjímku tvoří tzv. smeknutá kulka, tzn. Kulka, která se dotkla stromu, ale přesto pokračovala přibližně ve stejném směru a přesto se dotkla hráče, znamená pro hráče "smrt". Smrt platí také, když se kulička smekne po drobné větvičce (= zrušení "neprůstelného" křoví).

Protože zásah není často ani slyšet ani vidět, hraje se na důvěru a fair play. Zasažený ihned po tom, co ucítil, že byl zasažen sám ohlásí útočníkovi, že je "mrtvý". Pokud útočník prohlásí, že protivníka zasáhl, považuje se, že má pravdu. Útočník však musí jasně říci, kam byl mrtvý zasažen. Nediskutuje se!

Pokud se útočník dostane do takové blízkosti, že by byl zásah 100%, nemusí (ale může) střílet - stačí jen plácnout "oběť" rukou, či hlavní zbraně, což se považuje za bodnutí dýkou (tiché, rychlé). Útočník řekne při útoku slovo "dýka", "kudla" nebo "bajonet" (může ho říci i šeptem).

Zásah do zbraně je PLATNÝ, pokud dráha kulky nasvědčovala zásahu do těla nositele zbraně nebo batohu (pokud by by byl hráč zasažen blízko k tělu ale do batohu je "mrtvý"), přičemž hráč odchází na "mrtvoliště", jako kdyby byl zasažen. Zásah do brýlí je platný. Neuznávají se neprůstřelné vesty a helmy (zásah do ní = smrt)!

Vojáci jedntolivých jednotek nemusí být viditelně rozlišeni. Jako na vojně platí i zde význam hodností.

Lze používat vysílačky, světelnou i jakoukoliv jinou signalizaci. Používání však nesmí porušovat bod 2 !!!

Zbraně lze dovybavovat přídavnými zařízeními (optiky, svítilny, kolimátory).

Nedovolené je strkání (do vody, ze srázů atp.), jakékoliv údery, braní cizí zbraně, munice či výstroje.

Mrtvých hráčů nelze využívat jako štíty a ani se za ně krýt.

Jako granáty lze používat jakékoliv petardy, na nichž se týmy před bitvou domluví. Zásah platí při dotyku kusem petardy nebo ní emitovaným materiálem (např. sádrou) nebo pokud petarda explodovala 2 m od nepřítele na otevřeném prostranství nebo v místnosti.

Vnitřní pravidla

Porušení pravidel je nepřípustné! Všichni členové jsou povinni tyto pravidla znát a dodržovat! Jinak dále následuje disciplinární řízení s velením.

Created by Michal "Iškuda" Minařík © 2009-2010